המלצות

בעמוד זה תוכלו לקרוא את שחלקו עימי כמה מהמנהלים ובעלי התפקידים שליויתי, וכן תלמידים בקורסי ניהול ויעוץ ארגוני.

קורס יעוץ ארגוני

קורס ניהול

עסקים