המלצות - קורס ניהול

אני מרגיש כי צידה לדרך לקחתי, אישית מקצועית וחברתית.
צידה אשר תהיה לי כאבני דרך,בכל אשר אפנה ואהלך.

קורס הניהול אפשר לי להציב מטרה- לנהל את חיי באופן אפקטיבי, ללמוד להתמקד בחשוב ובדחוף, ולשמור על איזונים. קיבלתי כלים לקבוע סדר קדימויות, וחיזקתי את היכולת שלי למשמעת פנימית חזקה כדי לדבוק במטרה.

"כל מפגש שלנו עם חנה הוא כמו קופסת שוקולדים ארוזה עם סרט שאני מחכה מפגישה לפגישה לפתוח אותה וליהנות ממנה".

למדתי לחשוב במושגים ניהוליים, והכי חשוב למדתי שאין אי אפשר, לא יכולה, לא אשמה וכדומה...
למדתי ממך לא לסגת, לא להתקפל, למדתי לקבל את הדברים ולתכנן מה הלאה...
זה נהדר, זה נותן כוח להמשיך ולהתמודד.

תודה על קרן האור האינטלקטואלית- פעם בשבועיים- שחדרה לחיי בזמן המפגשים שלנו אתך.