פיתוח צוותים

 

 • האם את/ה מרגיש/ה שהביצועים של הצוות שלך נמוכים מהיכולות שלהם?

 • האם את/ה מרגיש/ה שאיכות התקשורת ושיתוף הפעולה בין חברי הצוות פוגעת בביצועיו?

 • האם הצוות שלך ניקלע למשבר שפוגע בביצועים שלו?

 • האם אתה חש לעיתים שעלייך להיות השוטר/גננת של העובדים שלך?

   

   

בכדי לבנות "ארגון מנצח" יש לבנות "צוותים מנצחים". מטרת התהליך הוא למנף ולהביא למצוי מרבי של יכולות הצוות כפרטים וכמכלול על מנת למקסם את התוצאות העסקיות של הארגון. 

פיתוח צוות, בשונה מבניית צוות, הינה פעילות המיועדת לצוותים אורגניים שיש להם היסטוריה ועתיד משותפים.
מדובר בפעילות לצוותים מכל מדרגי הארגון, החל מצוותי עובדים וכלה בצוותי הנהלה בכירים. המשותף לכולם הנה משימה משותפת וצורך בשיתוף פעולה בין חברי הצוות להשגתה.

ככל שהתלות בין חברי הצוות גבוהה יותר בעשייה היומיומית כך קיימת חשיבות רבה יותר לעבודת צוות אפקטיבית.

 

 

תוצאות אפשריות לפעילות של פיתוח צוות:

   1.  שינוי פרדיגמות אישיות וארגוניות .
   2.  בחינה מחודשת של הייעוד והמטרות של הצוות והתאמתם לאתגרי הסביבה המשתנה.
   3.  העלאת מודעות לגבי הקשר שבין עבודת צוות אפקטיבית לשיפור ביצועים ולהעלאת תפוקות.
   4.  העלאת המודעות של חברי הצוות לדפוסים צוותיים מקדמים ומעכבים: תקשורת, יחסים בינאישיים,      

        התמודדות עם קונפליקטים, רמת השגיות, נורמות עבודה וכן הלאה, ובכך לשפר את עבודת הצוות
   5.  חיזוק המחויבות של המנהל וחברי הצוות להשקעת אנרגיה בטיפוח עבודת צוות לאורך זמן.
   6.  סיוע למנהל הצוות ללמוד על עצמו ועל אופן ניהול הצוות.
   7.  בניית מנגנונים בחיי היומיום לשימור הסינרגיה הצוותית.
 

 

מהלך כללי של פעילות לפיתוח צוות:

 
 • אבחון צוותי: בשלב זה מזהה הצוות גורמים מקדמים ובולמים בעבודתו. זהו שלב של הצפה וזיהוי האתגרים איתם הצוות צריך להתמודד.
  (כגון: תפיסות שונות של חברי הצוות, העדר ערוצי תקשורת ומנגנוני פתרון קונפליקטים, סוגיות של סמכות ואחריות ועוד.)

 • הבנה: בשלב זה מתקיים תהליך של למידה והבנת הקשיים המרכזיים וסיבות ה"שורש" להיווצרותם.

 • בניית תוכנית עבודה ויישום: בשלב זה מועלים פתרונות ונבנית תכנית פעולה ליישומן.