חנה דותן עבדה באוניברסיטת בר- אילן בשנים 1992-1999 .

בשנים אלה מילאה תפקידים שונים בהובלת תהליכי שינוי ברמת מוסדית וברמה יישובית. תפקידים שכללו יעוץ, הנחיה וריכוז. כמו כן שימשה כחברת הנהלה.
בכל התפקידים באו לידי ביטוי הרצינות ,היסודיות, וההשקעה המרובה בצד רמה גבוהה של ידע ומקצועיות.
יכולותיה המקצועיות זיכו אותה בהערכתם של כל הגורמים שבאו אתה במגע.
אצל חנה בולטים כושר המנהיגות, שימחת החיים, החיוך והנכונות תמיד לעזור.
לאור היכרותי ארוכת השנים, אני ממליצה על העסקתה ומשוכנעת בהצלחתה.

 

בברכה

ד"ר אביגל יינון
יו"ר מרכז אילה
אוניברסיטת בר אילן