בעולם בו ההון האנושי הוא המפתח להצלחה, חלה על המנהל החובה להכשיר ולפתח את ההון האנושי שבארגונו.
מיומנויות ניהול הם "ארגז הכלים" שכל מנהל צריך ללמוד, להתנסות ולשאת איתו לאורך דרכו המקצועית, על מנת לשפר את האפקטיביות הארגונית והעיסקית.
 

נושאים להעשרת "ארגז הכלים":

 • המנהל כמאמן

 • הגדלת יכולת ההשפעה בארגון

 • ניהול ישיבות ודיונים

 • ניהול עבודת צוות

 • ניהול תהליכי שינוי

 • ניהול קונפליקטים - איתור הגורמים ומתן כלים להתמודדות

 • ניהול זמן

 • ניהול ישיבות

 • הנעת עובדים

 • ניהול צוות

 • תהליך קבלת החלטות

 • כלים להובלת תהליכי שינוי

 • כלים לניהול תהליכים

 • בניית תכניות עבודה

 • הערכת עובדים

 • האצלת סמכויות

 • סגנונות ניהול

 • תקשורת בינאישיות

   

השלבים בתהליך היעוץ

סדנת שיפור מיומנויות ניהול