השלבים בתהליך היעוץ

אבחון ארגוני

אבחון מתבצע כדיאלוג מתמשך עם הנהלת החברה ומטרתו אפיון מצבו של הארגון בסביבה בה הוא פועל תוך בחינת המציאות הפנימית וניתוח סביבת המשימה  הארגונית.

האבחון כולל: תהליכים, אנשים, תרבות ארגונית וכ"ד.

הצבת מטרה

הגדרה של התוצאות אותם רוצה הארגון להשיג

 


למידה

באיזה תחומים על הארגון לפעול בכדי להשיג את התוצאות אותם הוא רוצה להשיג בטווח הקצר ובטווח ארוך.

 


תכנון

גיבוש תוכנית פעולה להשגת התוצאות. התוכנית מתמקדת בדרך היעילה והמועילה ביותר להשיג את התוצאות והיא כוללת לוחות זמנים, מדדי איכות, מדדי כמות וכלי מדידה.

 


ישום

ישום התוכנית והבניית המרכיבים הדרושים להשגת התוצאות והצלחת הארגון.

 


משוב מסכם ופרידה 

כמו בכל תהליך גם לפיתוח ארגוני ישנם מדדי הצלחה, תהליך המשוב והפרידה תפקידו לבחון את מידת ההצלחה של התהליך וללמוד ממנו לתהליכי השינוי הבאים.


 

 

תהליך הפיתוח הארגוני כולל: