יעוץ ופיתוח ארגוני

 •    אחד מהמאפיינים הבולטים של המאה ה-21 ,הוא הצורך של ארגונים
     וחברות להתפתח ולהשתנות כל הזמן בכדי להתאים את עצמם לסביבה 
     העסקית הטכנולוגית והאנושית. 

   

 •    במציאות עסקית דינמית ובסביבה פנים ארגונית מורכבת, ארגון, נהלים
     ושיטות עבודה אינם מספיקים עוד.

   

 •    מנהלים נדרשים לגלות מנהיגות המתבטאת בכריזמה, סחיפת אנשים
     והעצמתם, לתפעל כראוי משאבים, ליצור חזון מאתגר ולהפיק תוצאות
     רצויות ואיכותיות.

   

 •    מטרתו של יעוץ ארגוני היא להגדיל את האפקטיביות וההתנהלות
     הארגונית, תוך מקסום היכולות, קיצוץ בהוצאות והעלאת הרווחיות.