פיתוח משאבי אנוש

למה כדאי להשקיע במשאב האנושי?

"הדרך ללב הארגון עוברת בליבות האנשים"
ד"ר ברכה קליין תאיר
 

 

הנחת היסוד הינה שהצלחת הארגון תלויה בעובדיו. לא די בכך שהעובדים בארגון יהיו מקצועיים, יש לוודא שהעובדים יהיו מחוברים למטרות העסק ויחושו אחראיות אישית להשגת מטרות אלה. לא בכדי המשפט:"עובד חרוץ הוא עובד מרוצה" הוא משפט נפוץ בתחום פיתוח ארגוני.

כאשר נוצרת תחושה של קשר אישי בין העובד לארגון, אזי יחוש העובד אחראיות אישית בתחום עבודתו ויעבוד בכל אונו. לעומת זאת  אם המנהל יבוא רק בדרישות גבוהות כלפי עובדיו, מבלי שיהיו מעורבים במטרות החברה ובתפיסה הכללית של הארגון, אזי יווצר ניכור ועובדים ממורמרים. המשימה העיקרית בכל תהליך של פיתוח ארגוני, היא ליצור אצל העובדים תחושה של שייכות, ונאמנות לעסק כאילו היה זה העסק הפרטי שלהם.

הנחת יסוד נוספת הינה שבני האדם שואפים באופן טבעי למצוינות, לכן פיתוח ארגוני, יכול להתבסס על שאיפה טבעית זאת ולגרום לעובדים לפעול במיטבם.

בתהליך הפיתוח הארגוני מושם דגש על ייעוץ אישי למנהלים שנועד לשפר דרכי התמודדות אישיות עם אתגרים ארגוניים; עיסוק בניתוח ובטיפול בשאלות מוטיבציה, הזדהות וחיבור של העובדים לחברה כישות;; הקניית מיומנויות אישיות הנדרשות למנהלים ולעובדים על מנת להביא לידי ביטוי את הערךהמוסף שלהם לארגון.
ובעת הצורך בירור מתחים באינטראקציות מרכזיות בארגון.