קורסים וסדנאות

קורסים

 

הנחות יסוד:

התנאי לשיפור ביצועים ניהוליים (מימד משימתי) תלוי בשיפור היכולת לניהול העצמי (המימד המנטאלי והנפשי) ולכן בכל קורס ניהול תתחלק הלמידה לשני אשכולות.

באשכול הראשון המיקוד יהיה בממד המנטאלי. נתמקד בתפישת הניהול ובערכים האישיים שמעצבים את העשייה של המנהל, ונראה איך תפישות אלה אינם עניין לפילוסופיה, נהפוך הוא הן מהוות נדבך מאד מעשי ומוחשי במילוי כל תפקיד ניהולי. בממד זה  נראה איך המודעות לרגשות והיכולת להרחיב את טווח ההתמודדות עמם הם מפתחות קריטיים ליכולת לקיים פעילות ניהול אנרגטית ועוצמתית לאורך זמן. 
באשכול השני המיקוד יהיה בממד המשימתי, נצייד את המנהל בכלי חשיבה מגוונים לשיפור ביצועיו המקצועיים.
תהליכי שינוי משמעותיים מחייבים למידה חווייתית. חווית הלמידה מתרחשת כאשר אדם מצליח לראות עצמו מעורב מבין ומנתח את הסיטואציות בהן הוא פועל. 


 הערות כלליות:

 •    כל הקורסים תפורים לצרכי הלקוח ואינן "קורסים/סדנאות מדף". כל תכנית מתחילה בראיונות עומק עם מדגם של המשתתפים,
     משאבי-אנוש ומספר מנהלים בכירים.

 •    הסדנאות מלוות ב-"שיעורי בית" שישמרו את המשתתפים בתמונה גם מעבר למפגשים עצמם.

 •    מפגשים במהלך התכנית עם דרגי ניהול בכירים ומשאבי-אנוש, עוזרים למשתתפים להבין את "התמונה הארגונית המלאה".

 •    את התכנית מומלץ/ניתן להתחיל או לחתום בפעילות outdoor training (חנה היא מדריכת ODT מוסמכת- בשמורת "נאות קדומים").

 

הקורסים יתאפיינו ב:

 •    למידה תאורטית

 •    סרטונים

 •    סימולציות

 •    התנסויות אתגריות

 •    עבודה בקבוצות

 •    ניתוח וחקר מקרים

 

 

סדנאות

 

במטרה לייצר למידה אפקטיבית, הסדנאות מבוססות על ארבעה מימדי למידה:
 

תפיסות -     הבנת המחשבות והתפיסות הנדרשות להצלחה
רגשות -      חיבור רגשי ומוטיבציה לבצע את הפעולות המובילות להצלחה
מיומנויות -   הכרת ותרגול הפעולות המניבות תוצאות
הרגלים -     הפיכת המיומנויות לשגרת עבודה לשימור התוצאות לאורך זמן


עקרונות ליבה בתהליך:

 • למידה דרך חוויה: הלמידה מתבצעת תוך כדי התנסות

 •  התאמה לצרכי ולמאפייני הארגון

 •  רמה מקצועית גבוהה ומחויבות מלאה ללמידה והפנמה